WŁÓKNIARZ OŚRODEK WYPOCZYNKOWO REHABILITACYJNY

KILKA SŁÓW O RODO...

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Ośrodkiem Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym Włókniarz), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny Włókniarz. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przy zawieraniu umowy/zameldowaniu w naszym ośrodku i korzystaniu z usług pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług:

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.
Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym Włókniarz i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy – od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane.
Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do jakości ofert i usług).

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

CZYM SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO JE WYKORZYSTUJEMY?

Pliki cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami, wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google (Google Analytics) - więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych.
Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Znajdą nas Państwo pod adresem: Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny Włókniarz, ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka, Polska